true
Chubby Donut Ceramic Glazed Vase

Chubby Donut Ceramic Glazed Vase

$108.00

About 6".

Handmade in Spain ceramic glazed chubby donut vase.