true
Chubby Donut Ceramic Glazed Vase

Chubby Donut Ceramic Glazed Vase

$108.00

Handmade in Spain ceramic glazed chubby donut vase. This item is new and not vintage.